[1]
B. Wiemer, A. Socka, i J. Wrzesień-Kwiatkowska, „Relacje między znaczeniami modalnymi i znaczeniami aspektowymi w języku polskim. Odpowiedzi z badania korpusowego”, Polonica, t. 43, nr 1, s. 77–107, grudz. 2023.