[1]
I. Król, „Wpływ internacjonalizacji na systemy słowotwórcze języka polskiego i arabskiego na przykładzie złożeń z pierwszym członem liczebnikowym”, Polonica, t. 43, nr 1, s. 129–144, grudz. 2023.