[1]
A. Wójcik, „Zanik czeskich imiesłowów przysłówkowych – <em>memento mori</em> dla polszczyzny?”, Polonica, t. 43, nr 1, s. 193–206, sty. 2024.