[1]
U. Bijak, „Onomastyka stosowana”, Polonica, t. 43, nr 1, s. 219–228, grudz. 2023.