[1]
M. Grochowski, „Pracownia Budowy Gramatycznej IJP jako tło historyczne Przewodnika językowo-encyklopedycznego po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024)”, Polonica, t. 43, nr 1, s. 213–218, grudz. 2023.