[1]
M. Kasza, „Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. Milena Hebal-Jezierska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ”, Polonica, t. 35, s. 231–233, lis. 2015.