Bobrowski, J. „Pojęcie Kompetencji Stylizacyjnej I Jego użyteczność W Badaniach Nad językową Stylizacją Historyczną W Filmowych Listach Dialogowych”. Polonica, t. 37, listopad 2019, s. 13-22, doi:10.17651/POLON.37.2.