Marhula, J., i M. Rosiński. „Co Oferuje MIPVU Jako Metoda Identyfikacji Metafory?”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 23-36, doi:10.17651/POLON.37.10.