Gliwa, R. „Nazwy własne a otępienie — ujęcie Kliniczne”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 37-51, doi:10.17651/POLON.37.4.