Klapper, M., i D. Kołodziej. „Glosa W rękopisie, Edycji I słowniku — Na przykładzie Glos Polskich Z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” Wykorzystanych W «Słowniku staropolskim»”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 53-66, doi:10.17651/POLON.37.6.