Łuczyński, M. „«Geograf Bawarski» — Nowe Odczytania”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 23-36, doi:10.17651/POLON.37.9.