Bugajska, M. „Polskie Ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich Nazw środków płatniczych I Jednostek Monetarnych W «Leksykonie supraskim» Z 1722 Roku — Analiza Leksykalna”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 91-103, doi:10.17651/POLON.37.3.