Janczulewicz, P. „Czy rówieśnik Jest Wyrazem Rodzimym?”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 105-13, doi:10.17651/POLON.37.5.