Łuc, I. „Pogranicze W Odetnicznych Nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX Wieku”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 115-36, doi:10.17651/POLON.37.8.