Ruta, K., i M. Wrześniewska-Pietrzak. „Przyimki Przestrzenne W Tekstach Pisanych W języku Polskim Przez Osoby niesłyszące — Uwagi wstępne”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 137-48, doi:10.17651/POLON.37.11.