Batko-Tokarz, B. „Antropocentryzm Tematycznych Klasyfikacji słownictwa”. Polonica, t. 37, listopad 2017, s. 149-66, doi:10.17651/POLON.37.1.