Szeptyński, R. „Geneza słowiańskiego Sufiksu Comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -Ejsz-)”. Polonica, t. 38, nr 1, listopad 2019, s. 167-74, doi:10.17651/POLON.38.15.