Masłej, D. „Wykorzystanie Biblii W tekście Apokryficznym I Kaznodziejskim Na przykładzie Staropolskich tłumaczeń Perykopy O Uzdrowieniu Syna Dworzanina”. Polonica, t. 40, nr 1, grudzień 2020, doi:10.17651/POLON.40.6.