Nowak, K., i Łukasz Halida. „I Warsztaty EFontes. Reprezentatywność: Gatunki I Funkcje”. Polonica, t. 40, nr 1, grudzień 2020, doi:10.17651/POLON.40.10.