Grzegorczykowa, R. „Miejsce Derywacji Przymiotnikowej W Semantycznym Opisie języka”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 49-55, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/160.