Puzynina, J. „O Polskich Czasownikach zmuszać, Zmusić I Predykatach Wobec Nich Bliskoznacznych”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 123-46, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/161.