Sowa, F. „Uwagi O składni Czasopism Polonijnych W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 207-13, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/162.