Basara, A., i B. Falińska. „Z Prac Nad Ogólnosłowiańskim Atlasem językowym (Konferencja W Moskwie 18—29 V 1981)”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 255-9, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/163.