Kupiszewski, M. „J. Basara, Z Zagadnień słownictwa Gwarowego. Terminologia obróbki Drewna W Dialektach Polskich”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 281-2, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/164.