Wróbel, H. „Charakterystyka składniowa Konstrukcji Wielowypowiedzeniowyoh Z listów Polonii amerykańskiej”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 183-96, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/167.