Kowalska, A. „Stan I Perspektywy Prac Nad Atlasem Gwar Mazowieckich”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 237-50, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/168.