Bobrowski, I. „Słownik Syntaktyczno-Generatywny czasowników Polskich, T. I”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 268-73, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/169.