Rymut, K. „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 VI 1980—30 V 1981)”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 293, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/170.