Grochowski, M. „Zarys Analizy Semantycznej Grupy Jednostek wyrażających Negatywne Etycznie Relacje Osobowe (kpina, Zniewaga, Upokorzenie)”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 57-72, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/171.