Bobrowski, I. „Cechy Subkategoryzacji czasowników występujących W Zdaniach Z Się”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 147-70, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/172.