Stanecka-Tyralska, B. „Angielskie Kalki Frazeologiczne występujące W Polskim języku mówionym W Wielkiej Brytanii”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 215-20, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/173.