Dukiewicz, L. „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki I Fonologii Języków Słowiańskich Przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981)”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 259-60, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/174.