Dukiewicz, L. „Stosunki intensywnościowo-Iloczasowe między Elementami Fraz oznajmujących I Pytajnych O różnej Lokalizacji Szczytu Fonicznego”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 37-48, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/176.