Wolińska, O. „Syntaktyczne Struktury Perswazyjne W Listach (na Materiale listów Polonijnych)”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 197-04, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/178.