Kawka, M. „Semantyczno-Syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników Odimiennych”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 274-80, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/180.