Bieńkowska, D. „Z problemów Stylizacji Gwarowej W Utworach Władysława Reymonta”. Polonica, t. 8, grudzień 1983, s. 221-35, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/183.