Pisarkowa, K. „Do Semantyki kauzatywności”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 37-46, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/189.