Szpakowicz, S., i M. Świdziński. „Zarys Klasyfikacji schematów Zdaniowych We współczesnej Polszczyźnie Pisanej”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 5-35, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/195.