Rogowska, M. „Funkcje Gramatyczne słowa Jako”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 161-75, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/197.