Wajszczuk, J. „Pojęcie nawiązania. Analiza Koncepcji Z. Klemensiewicza”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 67-84, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/198.