Siekierska, K. „Porównania W „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego I W «Pamiętnikach» Jana Chryzostoma Paska”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 233-5, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/202.