Klebanowska, B. „Przez W Znaczeniu Przyczynowym”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 127-35, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/205.