Turkowska, M. „O wyznaczoności”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 47-66, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/206.