Dzendzeliwski, J. „Niewyczerpana Skarbnica Mowy Ludu Polskiego — Słownik Gwar Polskich, T. I, Z. 1”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 271-7, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/209.