Basara, A., i B. Falińska. „Sprawozdanie Z Konferencji Ogólnosłowiańskiego Atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 265-9, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/211.