Bobrowski, I. „Zasady Subkategoryzowania czasowników Przechodnich występujących W Zdaniach Bez dopełnień bliższych”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 97-105, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/216.