Rymut, K. „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres I VI 1979—31 V 1980)”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 287, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/220.