Pawłowska, R. „Znaczenie I użycie Czasownika myśleć”. Polonica, t. 7, grudzień 1982, s. 149-60, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/222.