Grochowski, M. „Charakterystyka Semantyczna wyrażeń Wolitywnych”. Polonica, t. 4, grudzień 1978, s. 83-116, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/282.