Solecka, K. M. „O Słowniku Syntaktyczno-Generatywnym czasowników Polskich”. Polonica, t. 4, grudzień 1978, s. 227-32, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/284.